சேவைகள்

சேவை மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு

1. நிலையான நல்ல ஒத்துழைப்புடன் நம்பகமான உற்பத்தியாளரின் தகுதியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. ஒவ்வொரு ஆர்டரின் வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப இயந்திரத்தின் சோதனைப் பொருட்களை ஆய்வு செய்ய “சரிபார்ப்புப் பட்டியலை” உருவாக்கவும் (குறிப்பாக உள்ளூர் முகவர் தனது உள்ளூர் சந்தையைப் பற்றி அதிகம் பட்டியலிடுகிறார்).
3. ஒதுக்கப்பட்ட தர மேற்பார்வையாளர், யுரேகா லேபிளை இயந்திரத்தில் இடுவதற்கு முன், 'யுரேகா கார்டில்' பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து பொருட்களையும் தொடர்புடைய உள்ளமைவு, கண்ணோட்டம், சோதனை முடிவு, பேக்கேஜ் மற்றும் பலவற்றைச் சரிபார்ப்பார்.
4. பரஸ்பர கால உற்பத்தி கண்காணிப்புடன் ஒப்பந்தத்தின்படி சரியான நேரத்தில் விநியோகம்.
5. பகுதிப் பட்டியல் என்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரஸ்பர ஒப்பந்தம் அல்லது முந்தைய அனுபவத்தைப் பற்றிய ஒரு ஏற்பாடு ஆகும்உத்தரவாதத்தின் போது, ​​உடைந்த பாகங்கள் ஏஜெண்டில் இல்லை என்றால், யுரேகா அதிகபட்சம் 5 நாட்களுக்குள் பாகங்களை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கும்.

Service and Quality Control

6. தேவையானால் எங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டமிடப்பட்ட அட்டவணை மற்றும் விசாவுடன் நிறுவலுக்கு பொறியாளர்கள் சரியான நேரத்தில் அனுப்பப்படுவார்கள்.
7. முந்தைய ஏஜென்ட் ஒப்பந்தத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட கால அளவுகளில் திட்டமிட்ட அளவுகளை நிறைவேற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட உள்ளூர் ஏஜெண்டிற்கு தனி விற்பனைத் தகுதிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க யுரேகா, உற்பத்தியாளர் மற்றும் அவருக்கும் இடையேயான மூன்று ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பிரத்தியேக முகவர் உரிமை அங்கீகரிக்கப்படும்.இதற்கிடையில், முகவரின் தனி விற்பனைத் தகுதியை மேற்பார்வையிடுவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் யுரேகா ஒரு தவிர்க்க முடியாத பங்கை வகிக்கும்.